JEZERA CRUISING - Cruises in Croatia

JEZERA CRUISING     Rute     vodice

Ruta 1

 

Trajanje: 7 dana
Luka polaska: Šibenik

 

Ova ruta se sastoji od 3 nacionalna parka u središnjem dijelu Jadrana. Bit ćete smješteni u maloj luci ili u blizini luke samo tokom 3 noći, ostatak vremena ...

Ruta:

 1. Subota, Check in u Šibeniku u 17,00 sati, noćenje na Zlarinu,
 2. Nedjelja, poslije doručka plovidba prema NP Kornati na Ravni Žakan, noćenje u blizini otoka.
 3. Ponedjeljak, Poslije doručka plovidba kroz Kornatsko otočje prema PP Telašćica, noćenje na Telašćica.
 4. Utorak, poslije doručka, plovidba kroz Malu proversu prema otoku Žut, noćenje u marini Žut.
 5. Srijeda, poslije doručka, kreće se prema otoku Murteru, noćenje u Murterskom području.
 6. Četvrtak, poslije doručka pravac prema Vodicama, noćenje u Tribunj ili Vodice.
 7. Petak, poslije doručka plovidba kroz kanjon Krke prema Skradinu; posjet NP Krka, noćenje u Skradinu.
 8. Subota, prije doručka kreće se prema Zatonu; Doručak u Zatonu na brodu i Check out u Zatonu 9:00 sati.
 

Ruta 5

 

Trajanje: 7 dana
Luka polaska: Šibenik

 

Iz Šibenika možemo krenuti u više različitih smjerova,
tako ova ruta počinje razgledavanjem rijeke Krke.

Ruta:

 1. Subota, check-in u Šibeniku nakon 17:00h, noćenje u ACI marini Skradin
 2. Nedjelja, visiting the waterfalls of the river Krka national park after breakfast, lunch on board and sailing in the direction of Zlarin, spending the night in the Zlarin port.
 3. Ponedjeljak, poslije doručka, plovidba prema Kornatskom otočju, Kupanje u blizina Kaprija i Kakanja i noćenje na Ravnom Žaknu u Kornatima.
 4. Utorak, poslije doručka plovidba kroz NP Kornati, kupanje, noćenje u PP Telašćica.
 5. Srijeda, posjet slanom jezeru Mir na Dugom otoku, Plovidba na otok Žut, noćenje u ACI marina Žut
 6. Četvrtak, plovidba prema otoku Murteru, noćenje na otoku Murteru u marini Hramina.
 7. Petak, plovidba prema otoku Prviću, noćenje na otoku Prviću (Prvić luka ili sidro) ili u Vodicama.
 8. Subota, check out u 09:00 sati.
 

Ruta 11

 

Trajanje: 14 dana
Luka polaska: Šibenik

 

Ruta:

 1. Subota, check-in u Šibeniku nakon 17:00 h, noćenje na Zlarinu ili u Tribunjskoj luci
 2. Nedjelja, polazak za Murter, noćenje u Marini Hramina na Murteru
 3. Ponedjeljak, polazak za Zadar, noćenje u Zadarskoj marini.
 4. Utorak, plovidba za Šimune ili Novalja na otoku Pagu, noćenje na otoku Pagu
 5. Srijeda, plovidba za otok Ilovik, noćenje na sidru između Ilovika i otoka Sveti Petar.
 6. Četvrtak, polazak za Mali Lošinj, noćenje u luci Mali Lošinj
 7. Petak, plovidba za otok Susak, kupanje i noćenje na otoku Silbi u luci.
 8. Subota, plovidba za Premudu, noćenje na sidru na Premudi.
 9. Nedjelja polazak za Dugi otok, noćenje na sidru u zaljevu Pantera.
 10. Ponedjeljak, plovidba za Sali na Dugom otoku, noćenje u luci Sali
 11. Utorak, polazak za park prirode Telašćica, noćenje na sidru u Telašćici
 12. Srijeda, plovidba oko Kornatskog otočja, noćenje na Ravnom Žaknu, Kornati.
 13. Četvrtak, polazak za Kaprije i noćenje na otoku Kaprije
 14. Petak, plovidba za Vodice, noćenje u Vodičkoj luci.
 15. Subota, check-out u 09:00 h